• მომწოდებელი
  • ქალთა სამეცნიერო ასოციაცია
  • საქმიანობის მოკლე აღწერა
  • ქალ მეცნიერთა ასოციაცია-არის კვლევით და სამეცნიერო სფეროში, გამოცდილების გაზიარების, ან ცოდნის გაღრმავების სურვილის მქონე ქალთა გაერთიანება, რომლის მთავარ მიზანს წარმოადგენს სამეცნიერო კვლევითი პოტენციალის ამაღლება, ქალთა სამეცნიერო კვლევითი პროექტების ხელშეწყობა, უფრო მეტი ქალბატონის მეცნიერებაში ჩართვა, მათი ინტერნაციონალიზაციისა და პოპულარიზაციის ხელშეწყობა, ადგილობრივ და საერთაშორისო სამეცნიერო ასპარეზზე

სერვისები

ონლაინ დახმარება