ჩვენ შესახებ

Bizon.ge არის ონლაინ მარკეტი, სადაც ნებისმიერ მსურველს შეუძლია გასაყიდად
ან გასაქირავებლად განათავსოს საკუთარი მანქანა-დანადგარები, ან პირიქით
მარტივი სძიები სისტემის გამოყენებით შეარჩიოს და შეისყიდოს ვებგვერდზე
განთავსებული პროდუქტი, ბიზონი სწორედ ასეთ მყიდველებს და გამყიდველებს
აკავშირების ერთმანეთთან. თანაც უფასოდ !

პლატფორმა აერთიანებს როგორც ახალ, ისე მეორეად აქტივებს სხვადასხვა
კატეგორიიდან, სამშენებლო ტექნიკა, სოფლის მეურნეობის მანქანა-დანადგარები,
სატრანსპორტო ტექნიკა. ბიზონი მუდმივად ვითარდება, რაც იმას ნიშნავს, ახალი
ფუნქციების დამატებით სივრცე კიდევ უფრო კომფორტული და სასარგებლო
გახდება.

ძალიან მალე მომხმარებლები ამავე ვებგვერდიდან შეძლებენ ტექნიკის
შესყიდვისათვის საჭირო დაფინანსების საშუალებების და დაზღვევის პირობების
მოძიებას.

პარტნიორები

ტერა ლიზინგი 2023 წელს გამოჩნდა ბაზარზე. ბრენდის
უკან ლიზინგის სფეროში ყველაზე გამოცდილი გუნდი
დგას, რაც მნიშვნელოვანია ხარისხიანი მომსახურების,
სწრაფი პროცესისა და მომხმარებლის საჭიროებებზე
მორგებული პროდუქტების შექმნისთვის.

ონლაინ დახმარება